ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN KHI THAM GIA PHOTALL

1. ĐIỀU KIỆN

Lớn hơn hoặc bằng 18 tuổi.

Tự trang bị thiết bị làm việc (máy tính, smartphone,….)

Có một tài khoản ngân hàng chính chủ đứng tên của bạn.

Có thông tin liên lạc cụ thể (địa chỉ, email, điện thoại, Skype,…)

Có khả năng liên lạc dễ dàng.

Chịu được áp lực cao, làm việc năng động và hiệu quả

Kỹ năng tổ chức tốt và tôn trọng các quy trình làm việc của photALL

Đáp ứng thời hạn được đưa ra

Có kỹ năng về thẩm mỹ và mỹ thuật

Có kiến thức và kĩ năng sử dụng những công cụ, phần mềm chỉnh sửa hình ảnh hiện có.

Đọc, hiểu và làm theo hướng dẫn.

2. ĐIỀU KHOẢN

A. Quy định

Mỗi thành viên tham gia photALL đều được gọi là “Retoucher”, chúng tôi sẽ sử dụng từ ngữ này trong các email hoặc văn bản đưa ra.

Khi bắt đầu làm việc, bạn sẽ nhận một mã số, bạn phải tuân thủ theo quy tắc đặt tên các tập tin hình ảnh như sau:

Tên tập tin _mã số của Retoucher _Vsố lần chỉnh sửa + định dạng ảnh được yêu cầu

Lưu ý tập tin không có ký tự khoảng trắng (spacebar, blank,” “) mà thay ký tự khoảng cách bắng ký tự “_” giữa mỗi nhóm ký tự quy định, không có ký tự có dấu, không có ký tự đặc biệt.

Nếu tập tin được gửi kèm theo cấu trúc cây thư mục, retoucher phải giữ nguyên cấu trúc cây thư mục, không đổi tên, thêm hay xóa bất kỳ làm thay đổi cấu trúc, chỉ thay đổi tên file thực hiện.

Ví dụ: Tập tin nhận được có tên Re1601y2018.jpg, tập tin gửi lại sẽ mang tên Re1601y2018_XXX_V01.jpg, trong đó sẽ là:

Re1601y2018 : Tên tập tin nhận được

XXX : 3 mã số được qui định của mỗi Retoucher

V : ký tự bắt buộc, viết tắt của “Version”

01 : số lần chỉnh sửa, lần đầu thực hiện tương ứng với 01, lần tiếp theo là 02,….

.JPG : định dạng tập tin được yêu cầu khi gửi lại (có thể là TIFF, PSD, PDF, PNG,….)

B. Quyền lợi khi tham gia

Thu nhập ổn định

Thời gian làm việc tự do

Được tham gia các khóa Đào tạo kỹ năng chuyên môn

Nâng cao kỹ năng và Kiến thức bản thân trong suốt quá trình làm việc

C. Thành phẩm bị từ chối từ khách hàng

Chúng tôi chỉ thanh toán cho bạn những ảnh đã được chấp nhận từ khách hàng.

Những hình ảnh bị từ chối bởi các khách hàng có thể vì các lý do sau:

  • Không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu được đưa ra, hoặc chỉ được tuân thủ một phần. Bạn sẽ phải làm lại bức ảnh đó và gửi lại, bạn không được trả tiền cho việc làm thêm này
  • Khách hàng thay đổi yêu cầu của mình, cung cấp thêm hướng dẫn hay khác so với ban đầu. Trong trường hợp này chúng tôi sẽ trả thêm thù lao cho bạn.

D. Bảo mật

Lưu ý rằng, chủ sở hữu của những bức ảnh sẽ là khách hàng và cả những bức ảnh đã được chỉnh sửa cũng vậy. Do đó bạn không được phép chia sẻ với bất cứ ai, hoặc bằng cách qua email, trang web cá nhân của bạn, hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông xã hội như Facebook hay Instagram,v.v….

Bạn được phép mở nó trên máy tính cá nhân, máy tính bảng hay điện thoại của bạn và làm việc với nó, (nhưng không gửi lên Internet, bao gồm cả Facebook, Instagram và bất kỳ phương tiện truyền thông xã hội khác) sau một thời gian tối thiểu là 6 tháng sau khi khách hàng chấp nhận công việc của bạn.

Bất kỳ hành vi nào vi phạm quy định Bảo mật này sẽ được xử lý nghiêm tại photALL, sẽ bị loại khỏi mọi hoạt động của photALL. Hành động truy cứu pháp lý cũng có thể được thực hiện.

E. Thanh toán

Thù lao sẽ được tính dựa trên những công việc đã được khách hàng duyệt trong tháng.

Thanh toán thù lao mỗi tháng được thực hiện bằng chuyển khoản ngân hàng vào ngày 05 hàng tháng. Chúng tôi sẽ chịu chi phí giao dịch.

Nếu tài khoản bạn cung cấp không chính chủ, giao dịch sẽ không thể được thực hiện. Thù lao của bạn sẽ được dời sang tháng tiếp theo

Bạn sẽ luôn được thanh toán, bất kì trường hợp xấu nào xảy ra, ví dụ khách hàng phá sản hoặc thanh toán trễ

F. Giá

Giá cho từng công việc sẽ được quyết định bởi photALL và thông báo đến Retoucher khi thông báo công việc mới.

Có tất cả 5 nhóm giá theo thứ tự A – B – C – D– E tương ứng mỗi mức giá theo cấp độ. Bạn sẽ nhận được một email báo giá cho mỗi ảnh hoặc nhóm hình ảnh bạn nhận được theo khung giá nêu trên. Mỗi tháng, bạn sẽ nhận được một bản thống kê công việc cùng với thông báo số tiền mà bạn sẽ nhận được. Bạn có thể biết được thu nhập của mình thông qua bảng thống kê này.

Trở lại