Vai trò của các menu khác nhau trong Bảng điều khiển tài khoản của tôi là gì?

Quay lại

- HỒ SƠ: Chứa thông tin cá nhân, mật khẩu của bạn ... Bạn có thể sửa đổi thông tin hoặc thêm thông tin bị thiếu. Bạn cũng sẽ tìm thấy lịch sử của các dự án thử nghiệm của bạn
- ĐƠN HÀNG VÀ DỰ ÁN: Chứa lịch sử các dự án của bạn, bạn cũng có thể bắt đầu một dự án mới từ đây bằng cách nhấp vào "Tạo dự án mới"
- ALBUMS: Bạn có thể thả vào đây tất cả các ảnh bạn muốn trong khi chờ đợi để tạo một dự án mới. Bạn cũng có thể bắt đầu một dự án mới từ đây bằng cách nhấp vào "Tạo dự án mới"
- TIN NHẮN: Chứa lịch sử tin nhắn của bạn. Bạn có thể tạo một tin nhắn mới từ đây bằng cách nhấp vào "Tin nhắn mới"
- BÁO CÁO TÀI KHOẢN & TÀI CHÍNH: Chứa lịch sử giao dịch của bạn. Bạn cũng sẽ tìm thấy số dư tài khoản của mình mà bạn có thể nạp tiền từ đây bằng cách nhấp vào "Nạp tiền"
- BÁO GIÁ: Chứa lịch sử báo giá của bạn. Bạn có thể thực hiện yêu cầu báo giá của mình từ đây bằng cách nhấp vào "Yêu cầu báo giá"
- HÓA ĐƠN: Chứa tất cả các hóa đơn của bạn được tạo tự động tại mỗi lần thanh toán

ĐỌC CÁC TRẢ LỜI GẦN ĐÂY

 • Tôi chưa nhận được email xác minh cho đăng ký của mình

  Bạn vui lòng kiểm tra lại email đăng ký của mình tại THÔNG TIN CÁ NHÂN trong

  Xem thêm

 • Tôi quên mật khẩu của tôi. Tôi có thể làm gì?

  Bạn vui lòng bấm vào "Quên mật khẩu" tại trang Đăng nhập.

  Xem thêm

 • Tại sao tôi cần kích hoạt Tài khoản của mình và làm cách nào để thực hiện?

  Chúng tôi yêu cầu điều này để tránh các tài khoản spam từ email giả

  Xem thêm

 • Khi tôi yêu cầu báo giá cho 100 ảnh, tôi có phải tải lên 100 ảnh cùng một lúc không?

  Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi báo giá cho một số lượng lớn ảnh, nó

  Xem thêm

 • Báo giá của bạn có hiệu lực trong bao lâu?

  Báo giá của chúng tôi sẽ có hiệu lực 6 tháng kể từ ngày phát hành.

  Xem thêm