Khi tôi yêu cầu báo giá cho 100 ảnh, tôi có phải tải lên 100 ảnh cùng một lúc không?

Quay lại

Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi báo giá cho một số lượng lớn ảnh, nó sẽ có giá trị cho nhiều dự án giống nhau cho đến khi sử dụng đầy đủ số lượng ảnh đã trả tiền. Do đó, bạn không phải tải lên 100 ảnh một lần.

ĐỌC CÁC TRẢ LỜI GẦN ĐÂY

 • Tôi chưa nhận được email xác minh cho đăng ký của mình

  Bạn vui lòng kiểm tra lại email đăng ký của mình tại THÔNG TIN CÁ NHÂN trong

  Xem thêm

 • Tôi quên mật khẩu của tôi. Tôi có thể làm gì?

  Bạn vui lòng bấm vào "Quên mật khẩu" tại trang Đăng nhập.

  Xem thêm

 • Tại sao tôi cần kích hoạt Tài khoản của mình và làm cách nào để thực hiện?

  Chúng tôi yêu cầu điều này để tránh các tài khoản spam từ email giả

  Xem thêm

 • Vai trò của các menu khác nhau trong Bảng điều khiển tài khoản của tôi là gì?

  - HỒ SƠ: Chứa thông tin cá nhân, mật khẩu của bạn ... Bạn có thể sửa

  Xem thêm

 • Báo giá của bạn có hiệu lực trong bao lâu?

  Báo giá của chúng tôi sẽ có hiệu lực 6 tháng kể từ ngày phát hành.

  Xem thêm