Dự án là gì?

Quay lại

Dự án là tập hợp các ảnh có 1 hoặc một số ảnh liên quan. Một dự án tương tự như một album ảnh và thường sẽ giữ những bức ảnh mà bạn muốn áp dụng chỉnh sửa tương tự, ví dụ như xử lý da tương tự trên một mô hình trên một số ảnh hoặc cùng màu được áp dụng cho các mặt hàng quần áo. Xin lưu ý rằng chúng tôi tự động đặt tên cho các Dự án của bạn và bạn có thể đổi tên chúng sao cho thuận tiện bất cứ lúc nào.

ĐỌC CÁC TRẢ LỜI GẦN ĐÂY

 • Bạn giữ ảnh của tôi bao lâu?

  Khi dự án được đóng, các ảnh cuối cùng sẽ được giữ trong menu Album của

  Xem thêm

 • Sự khác biệt giữa một dự án và một đơn đặt hàng là gì?

  Một đơn hàng có thể chứa nhiều hơn một dự án. Một dự án chứa tất cả

  Xem thêm

 • Làm thế nào để bắt đầu một dự án?

  Bước 1: Bạn cần có một tài khoản tại photALL. Đăng ký tại

  Xem thêm

 • Làm thế nào để hủy bỏ một dự án?

  Miễn là trạng thái dự án của bạn là đang được tạo, bạn có thể hủy nó

  Xem thêm

 • Làm thế nào để sửa đổi một dự án đã tạo?

  Trong trường hợp như vậy, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ

  Xem thêm

 • Làm thế nào đưa ra hướng dẫn cho mỗi bức ảnh?

  Đối với mỗi dự án, bạn có thể đính kèm một tệp PDF có chứa hướng

  Xem thêm

 • Tạo dự án CUT OUT như thế nào?

  Để tạo dự án CUT OUT, vui lòng nhấn vào nút "Tạo dự án mới". Bạn có thể

  Xem thêm