Làm thế nào đưa ra hướng dẫn cho mỗi bức ảnh?

Quay lại

Đối với mỗi dự án, bạn có thể đính kèm một tệp PDF có chứa hướng dẫn của bạn. Bạn cũng có thể viết trong không gian dành riêng.
Bạn cũng có thể chú thích từng bức ảnh trực tiếp bằng cách chọn vùng cần chỉnh sửa.

ĐỌC CÁC TRẢ LỜI GẦN ĐÂY

 • Bạn giữ ảnh của tôi bao lâu?

  Khi dự án được đóng, các ảnh cuối cùng sẽ được giữ trong menu Album của

  Xem thêm

 • Sự khác biệt giữa một dự án và một đơn đặt hàng là gì?

  Một đơn hàng có thể chứa nhiều hơn một dự án. Một dự án chứa tất cả

  Xem thêm

 • Làm thế nào để bắt đầu một dự án?

  Bước 1: Bạn cần có một tài khoản tại photALL. Đăng ký tại

  Xem thêm

 • Làm thế nào để hủy bỏ một dự án?

  Miễn là trạng thái dự án của bạn là đang được tạo, bạn có thể hủy nó

  Xem thêm

 • Dự án là gì?

  Dự án là tập hợp các ảnh có 1 hoặc một số ảnh liên quan. Một dự án

  Xem thêm

 • Làm thế nào để sửa đổi một dự án đã tạo?

  Trong trường hợp như vậy, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ

  Xem thêm

 • Tạo dự án CUT OUT như thế nào?

  Để tạo dự án CUT OUT, vui lòng nhấn vào nút "Tạo dự án mới". Bạn có thể

  Xem thêm