FAQ

 • Làm thế nào để tôi có thể nhận được một hóa đơn?

  Hóa đơn được tạo tự động mỗi khi bạn thanh toán trên trang web của chúng

  Xem thêm

 • Tôi có thể được hoàn trả khoản thanh toán của mình không?

  Chúng tôi không hoàn trả trực tiếp thanh toán của bạn. Khi phát sinh trường

  Xem thêm

 • Phương thức thanh tóan nào được chấp nhận?

  Thanh toán được thực hiện bằng PayPal hoặc Thẻ tín dụng. Bạn cũng có thể

  Xem thêm

 • Làm thế nào tôi có thể nạp tiền vào tài khoản ? Lợi ích của việc nạp tiền là gì?

  - Vui lòng đăng nhập vào tài khoản của bạn, truy cập Bảng điều khiển của

  Xem thêm

 • Tài khoản của tôi có cho phép sử dụng nhiều loại tiền tệ không? Những loại tiền tệ nào được chấp nhận khi thanh toán trực tuyến?

  - Tài khoản của bạn chỉ cho phép một loại tiền tệ. Nếu bạn cần sử

  Xem thêm

 • Giá được đưa ra trên trang web đã bao gồm thuế hay không?

  Chúng tôi tính tất cả các phí dịch vụ không bao gồm thuế. Bạn có thể

  Xem thêm

 • Tại sao thanh toán bằng PayPal hoặc Thẻ tín dụng dưới 5 USD hoặc 4,50 EUR không được phép?

  Bạn có thể thanh toán cho số tiền nhỏ hơn như 0,40 USD hoặc 0,36 EUR cho một

  Xem thêm

 • Thanh toán thẻ tín dụng trên trang web của bạn có an toàn?

  Phương thức thanh toán thẻ tín dụng của chúng tôi được bảo đảm bởi

  Xem thêm

 • Làm thế nào để nạp tiền vào tài khoản và ưu điểm của nó là gì?

  Bạn đăng nhập vào tài khoản, sau đó đến mục "Bảng điều khiển của tôi",

  Xem thêm